Obrazloženje ostavke predsednika AK Beograd, gospodina Jugoslava Tintora

SKUPŠTINI ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

NEOPOZIVA OSTAVKA
PREDSEDNIKA AK BEOGRADA – ADVOKATA JUGOSLAVA TINTORA

Na osnovu čl.71.st.1.Statuta AK Beograda (Sl.list Grada Beograda br.37/2018) podnosim ostavku na dužnost organu koji me je izabrao – Skupštini Advokatske komore Beograda.

Predlažem Skupštini da na redovnoj sednici dana 05.06.2021.godine konstatuje da mi je prestala funkcija predsednika AK Beograda zbog podnete ostavke.

Na osnovu čl.72.st.1. Statuta AK Beograda (Sl.list Grada Beograda br.37/2018) koristim svoje pravo da obrazložim odluku da podnesem ostavku i to činim na način kako sledi.

SKUPŠTINI ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA NEOPOZIVA OSTAVKAPREDSEDNIKA AK BEOGRADA – ADVOKATA JUGOSLAVA TINTORA Na osnovu čl....

Pročitaj više »

O pravu advokata na štrajk i o odnosu advokatska komora – advokat

O PRAVU ADVOKATA NA ŠTRAJK

I

O ODNOSU ADVOKATSKA KOMORA – ADVOKAT

 

–       Uvod

 

Imajući u vidu poslednju deceniju kada se advokatski esnaf kojem i sam pripadam olako ,,lati“ moćnog oružija koje poseduje i proglasi štrajk kojim parališe čitavu jednu granu vlasti, te nakon poslednjeg štrajka i očiglednog nepostojanja bilo kakvog međusobnog poštovanja i sadejstva između Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda, odnosno, očiglednom ratu predstavnika komora pri čemu se advokati tretiraju kao da su dresirani, smatram da bi svaki advokat trebalo da sebi postavi neka pitanja i da da odgovore na ta pitanja.

 

Dva su pitanja suštinska. Prvo pitanje je ima li uopšte pravo advokatura na štrajk i to posmatrano kako sa stanovišta pozitivnih propisa tako i sa stanovišta pravičnosti? Drugo pitanje je ima li bilo koja advokatska komora pravo da nametne ponašanje advokatu izuzev u slučajevima kada komora brani ugled i dostojanstvo advokature od nepropisnog delovanja samog advokata?

O PRAVU ADVOKATA NA ŠTRAJK I O ODNOSU ADVOKATSKA KOMORA - ADVOKAT   -       Uvod -   Imajući u vidu poslednju...

Pročitaj više »