Obrazloženje ostavke predsednika AK Beograd, gospodina Jugoslava Tintora

SKUPŠTINI ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

NEOPOZIVA OSTAVKA
PREDSEDNIKA AK BEOGRADA – ADVOKATA JUGOSLAVA TINTORA

Na osnovu čl.71.st.1.Statuta AK Beograda (Sl.list Grada Beograda br.37/2018) podnosim ostavku na dužnost organu koji me je izabrao – Skupštini Advokatske komore Beograda.

Predlažem Skupštini da na redovnoj sednici dana 05.06.2021.godine konstatuje da mi je prestala funkcija predsednika AK Beograda zbog podnete ostavke.

Na osnovu čl.72.st.1. Statuta AK Beograda (Sl.list Grada Beograda br.37/2018) koristim svoje pravo da obrazložim odluku da podnesem ostavku i to činim na način kako sledi.

Razlog moje ostavke su problemi u radu UO AK Beograd za koje smatram da će dovesti u pitanje normalno funkcionisanje i AK Beograda i AK Srbije u narednom periodu.

1.Kao prvo, na sednici UO AKB koja je održana dana 03.06.2021.godine doneta je odluka da se suspenduje plaćanje članskog doprinosa AK Srbije na period od 6 (šest) meseci.

Ovo je jedna skandalozna odluka kojom se urušava sistem na kojem advokatura počiva. Ovom odlukom advokati Beograda vraćaju se pet godina unazad – u 2016.godinu. Jedini ko je tako nešto uradio u istoriji advokature bio je UO AKB na čelu sa pok.Slobodanom Šoškićem. Protiv njih sam se borio tada, a protiv tekovina njihovog rada sam dužan da se borim sada i da zvonim na uzbunu jer ponovo pojedinci koji su izabrani na funkcije u međusobnim obračunima projektuju svoje lične konflikte na odnose između komora i koriste resurse AK Beograda da bi ucenjivali druge kolege koje su izabrane na funkcije

Kao što ja imam svoje ime i prezime, imaju ga i oni i treba da advokati znaju ko su članovi UO sa kojima sam došao u sukob: Veljko Delibašić, Dragoslav Ljubičanović, Vladimir Prijović, Maja Atanasković, Saša Ivanišević, Đorđe Mara, Miroslav Vasić, Miodrag Rašić i Nenad Ranković. Neka to ostane zapisano i zapamćeno.

Ne želim da budem taoc problematičnih odluka članova UO AKB koji su zbog svojih ličnih obračuna spremni da advokaturu vrate u vreme sukoba i sudskih sporova. Jedan od razloga zbog kojih sam se kandidovao za predsednika komore bio je da stavim tačku na nezakonito postupanje UO AKB koji je 2016.godine doveo AK Srbije do bankrotstva, samo zbog toga što članovi UO AKS nisu mislili kao oni i nisu glasali kako im oni kažu. Danas sam svedok da se istorija ponavlja i da se zbog različitih stavova povodom nekog pitanja ponovo donosi odluka o ukidanju finansiranja članskog doprinosa AK Srbije, pri čemu oni koji donose ovakvu odluku ne osećaju nikakvu odgovornost za ovo što čine.

2.Kao drugo, na sednici UO AKB koja je održana dana 03.06.2021.godine doneta je odluka da se pokrene postupak opoziva četvorici članova UO AKS koji su zauzimali stavove i glasali za odluku da se uđe u pregovore sa Ministarstvom pravde povodom Nacrta zakona o izmenama ZPP-a i to navodno „protivno stavovima većine članova AK Beograda“.

Ko je taj koji zna kakvi su stavovi većine članova AK Beograda bez održane Skupštine. I na osnovu čega skenira stavove većine članova? Na osnovu pisanja po vajber grupama? Advokati Beograda treba da znaju da njihovi predstavnici u AK Srbiji po Statutu AKS imaju slobodan mandat i imaju pravo da misle svojom glavom i da glasaju na način koji je po njihovom mišljenju u najboljem interesu advokature Srbije. Dakle, oni nisu dužni da u organima AKS postupaju prema uputstvima i nalozima UO AKB jer su članove organa i u AKS i u AKB odvojeno birali advokati Beograda kojim se jedino mogu polagati računi. U suprotnom ne bi bilo uopšte potrebe za organima AKS jer bi na neki sastanak mogli doći predsednici osam komora i saopštiti odluke svojih skupština i upravnih odbora.

Dakle, komorski sistem je sa razlogom koncipiran po principu dvostrukog koloseka, kako se ne bi dogodilo da nekih osam ljudi pomisli da su jedino oni pozvani da odluče šta je najbolje za 5.200 advokata, već da postoje i neki drugi izabrani predstavnici koji kao i oni imaju pravo da misle i glasaju po sopstvenoj savesti a ne po njihovom nalogu.

Ispostavilo se da su bili u pravu ovi koji se opozivaju. Ispostavilo se da između stava da se Nacrt zakona povuče u celosti i da povodom tog teksta nema razgovora i stava da se uđe u pregovore sa Ministarstvom pravde povodom Nacrta zakona, ovaj drugi stav ima konkretan rezultat – Sporazum AK Srbije i Ministarstva pravde, dok ovaj prvi stav ima samo rezultat u pokušaju. Ko god je pročitao Sporazum od 04.06.2021.godine zna o čemu govorim. Smatram da smo kao rukovodstvo obavezni prema članstvu da pregovaramo uvek kad je to moguće, kao i da uvek postoji protest sa obustavom rada, ali kao poslednja opcija

Kada sam pitao deo članova UO AKB da li imate osećaj odgovornosti prema advokatima u slučaju da ste doneli pogrešnu odluku ukoliko zbog izostanka pregovora Nacrt postane Zakon znate šta su mi rekli. Mi smo svoju obavezu da kažemo šta mislimo ispunili i ne vidimo za šta bi smo mi bili odgovorni. To je očigledan izostanak strategije i svesti o odgovornosti u uverenju da je samo potrebno reći ono što se advokatima dopada, a ako napravimo pogrešnu procenu sićićemo na trotoar ispred komore i protestovati protiv sebe samih. Možda se advokati neće setiti da smo ustvari mi ti protiv kojih protestvuju
Ja sam taj protiv koga ste protestovali a pregovori sa Ministartvom su moja lična karta i danas podnosim ostavku jer veliki broj kolega smatra da je to „izdaja advokature“. Ja ne smatram da je izdaja i Sporazum smatram istorijskim jer demonstrira snagu komore da povodom određenog važnog pitanja u bileteralnim pregovorima sa državom ostvari uspeh

3.Kao treće, na sednici UO AKB koja je održana dana 03.06.2021.godine nakon raspave sa dr.Veljkom Delibašićem oko toga kome je stalo do funkcije u komori a kome nije, mi smo pred članovima UO zvanično postigli dogovor i pružili ruku jedan drugome da i on i ja danas podnesemo ostavke na funkcije predsednika i potpredsednika, kao i da se na sledećim izborima nećemo kandidovati za ove funkcije, kako bi oneomogućili dalje konflikte u AK Beograda i dalje produbljivanje nastale krize.

Ako sve probleme komore rešava moja ostavka, ja nemam nikakav problem da je podnesem i to činim neopozivo danas pred ovom Skupštinom u nadi da će to pomoći da se odnosi u beogradskoj advokaturi stabilizuju i da ponovo ne uđemo u borbu jednih protiv drugih.

Koliko je nepoverenje ovih devet članova UO AKB prema meni najbolje govori činjenica da su nakon ovog dogovora između mene i Veljka Delibašića koji je zabeležen u tonskom zapisu sednice, nakon pružene ruke i date reči, oni ipak za svaki slučaj doneli odluku da se pokrene postupak izglasavanja nepoverenja zbog nesavesnog rada, jer su se plašili da ću možda slagati Veljka Delibašića i prekršiti reč koju sam dao. Ja svoju reč držim a sa njima ne želim više da učestvujem u radu UO niti da svojim imenom stojim iza problematičnih odluka koje budu donosili u cilju obračuna i urušavanja svega što sam dosada izgradio u protekle četiri godine mandata.

4.Kao četvrto, nisam spreman da stanem iza odluka koje UO bude donosio ubuduće, jer sam uočio da se odluke prethodno dogovaraju u užem krugu članova UO i potom realizuju glasanjem na sednici. Odluke više ne zavise od iznetih argumenata i toka duskusije, već od prethodnog dogovora užeg kruga članova UO čime je komprimitovan dosadašnji način rada. Kod zakazivanja sednica obavljaju se nezvanične prethodne konsultacije između jednog broja članova UO kako bi se uklopio odgovarajući kvorum sa potrebnom većinom za odluke koje se planiraju doneti. Zbog toga potvrda kvoruma za sednicu traje i po 48 sati, a česta je situacija da se ne može obezbediti kvorum jer se centrira da se sednica može održati samo kada su svi iz ove „uže grupe“ prisutni, kako bi imali potrebnu većinu.

Ako je već tako, neka odgovornost za odluke ponesu oni koji takve odluke donose, a ne da se kriju iza odluka kolektivnog organa i zapisnika u kojim je anonimizovano ko je kako glasao. Kada smo doneli odluku da se na sajtu AKB objavljuju svi zapisnici sa sednica UO najveći problem za jedan broj članova UO je bio što će svi advokati znati ko je kako glasao, a neki su čak predlagali da se anonimizuje i ko je kako diskutovao, kao i da se objave samo izreke odluka. Moram reći da sam bio zatečen koliki strah od odgovornosti postoji kod kolega koje sebe smatraju pozvanim da predvode advokaturu Beograda.

5.Problemi u radu UO AKB počeli su kada se otvorilo pitanje kandidovanja za članove VSS i DVT iz reda advokata. Predsednik AKS Viktor Gostiljac je istakao kandidaturu za VSS, ali su se njegovi drugari iz grupe advokata pod nazivom „Pobeda“ naljutili na njega jer ih nije prethodno pitao da li neko od njih želi da bude član ovih visokih tela. Advokatura Beograda treba da zna da je uzrok svih podela i sukoba koji će uslediti – lična ambicija koju prati lični animozitet u situaciji kada ambicija nije ostvarena.

U to vreme interesovanje za članstvo u VSS i DVT ispoljilo je pet članova UO AKB. Nakon odluke UO AKS da za člana VSS predloži Viktora Gostiljca, jedan broj članova UO AKB smatrao je da sam ja značajno doprineo da UO AKS takvu odluku donese i od tada na svaki mogući način opstruišu moj rad i pokušavaju da mene predstave kao uzrok svih problema u radu AK Beograda a da sebe predstave kao opoziciju Upravnom odboru u čijem radu aktivno učestvuju i u kojem su većina – što je krajnje paradoksalno. Jednom rečju, to su ljudi koji nisu ostvarili svoju ambiciju i sada su besni na mene jer smatraju da sam ih ja u tome onemogućio ili su ljuti na mene što ih u tome nisam podržao. Imam pravo da podržim koga ja hoću i da sam procenim kome dajem a kome ne dajem svoju podršku.

Kako su se bližili izbori za predstavnike AKB u skupštini i upravnom odboru AKS, kandidovali su se sa idejom da mesto u UO AKB zamene mestom u UO AKS u naredne četiri godine. Da bi u tome uspeli bila im je potrebna izborna platforma zbog čega su preko noći postali borci protiv „stanja u komori“ kojom su prethodne četiri godine upravljali i trenutno upravljaju. Ovaj preokret u stavovima je izraz nespremnosti da se prihvati odgovornost za celokupne rezultate svog rada i one koji su u protekle četiri godine advokati hvalili i one koje su u protekle četiri godine advokati kritikovali. Jednom rečju, kada radimo nešto dobro tu smo svi mi, a kada je bilo šta loše „tu je Tintor kriv, jer on sve to sam radi a mi nismo informisani i ne znamo ništa o tome“. Nemam problem da stanem iza svih rezultata rada UO AKB i da ih branim pred ovom Skupštinom, ali mi je žao što kolege koje su članovi ovog UO koje sam smatrao za istinske saborce pokušavaju da kroz različite fabrikovane afere komprimituju ne samo moj lični kredibilitet, već i rad i rezultate Upravnog odbora čiji su bili deo.

6.Moj cilj je bio da se uspostavi red u komori i da se saniraju posledice nemilih događaja iz prošlosti. Siguran sam da sam u tome u dobroj meri uspeo. Činjenica da sam sa kolegom Vladimirom Gajićem dogovorio obustavu svih sudskih postupaka i otklanjanje statusnih i finansijskih posledica paralelizma u funkcionisanju komore predstavlja jasno podvučenu crtu u odnosu na vreme kada je ova komora bila podeljena.

Na izborima održanim 08.05.2021.godine advokatura Beograda je bila jedinstvena, a najmasovniji izbori u istoriji advokature koji su sprovedeni bez i jednog prigovora na proceduru i rezultate, mogu da nam svima služe na čast. Umesto da ovo bude jedan novi početak – za dalje korake napred, mi se danas krećemo unazad – u sumnjičenjima, spletkarenju, lažnim aferama i podmetanjima. To nas vraća u vreme iz kojeg smo izašli – u sukob jednih protiv drugih, koji po svaku cenu želim da izbegnem.

Na poslednje tri sednice UO imao sam snažne napade na moj lični kredibilitet ali sam staloženo primio sve udarce i to bez uzvraćanja, jer ako bih uzvratio istom merom ponovo bi se našli u 2010.godini – čitavu deceniju unazad, kada je jedan čovek verovao da je samo on u pravu, nezavisno od toga što tako nije mislila većina kolektivnog organa kojim predsedava. I taj spor nije želeo da reši Skupština advokata na izborima, već se tonulo sve dublje i dublje, korišćenjem prava veta predsednika i generisanjem konflikta

Ja sam pravo veta predsednika komore izbrisao iz Statuta i rekao sebi da ako ikad dođem u situaciju da se suočim s nepoverenjem upravnog odbora kojim predsedavam jedini arbitar može biti Skupština koja nas je sve izabrala. Kada stanemo pred Skupštinu neka advokati Beograda kažu ko treba da ostane a ko da ode. I onda nema više parničenja. Važi princip „vox populi vox dei“ i ko poštuje taj princip nema problem nikada.

Zbog toga ja danas podnosim ostavku na mesto predsednika AK Beograda jer imam problem u radu sa jednim brojem članova UO koji čine većinu i koji su u poziciju da uslovljavaju svoje prisustvo na sednicama i svoje glasanje na sednicama za određenu odluku – na šta ne pristajem jer je to određeni vid trgovine uticajem koji je u radu komore neprihvatljiv

7.Što se tiče političke pozadina ovih događanja mogu samo da je naslutim. Kada o jednom događaju od značaja za advokaturu afirmativno pišu i Nova S i N1 i Informer i Srpski telegraf i Kurir onda tu više nisu čista posla.

Ako režimski tabloid u ime advokature napada Ministarstvo pravde onda ja osećam i sumnjam da je advokatura uvučena u nečije tuđe obračune, kao i da se advokatima manipuliše kao sredstvom pritiska. Upravo je to cilj politike, da ima na prekidaču komoru da odreaguje kada je potrebno. Nema razlike da li se to čini u korist vlasti ili u korist opozicije. Suština je da bi komora to trebala da čini isključivo zarad sebe i u cilju zaštite profesionalnih interesa, a ne da bude stavljena u funkciju dnevne politike zarad osporavanja aktuelnog režima ili možda zarad podrške u međusobnim obračunima različitih struja u okviru aktuelnog režima.

Pokušao sam da u protekle četiri godine očuvam neutralnost AK Beograda od politike oslanjajući se na profesionalne argumente. Kada budete čuli neka saopštenja komore koja ničim ne odudaraju od ambijenta „društvenog rialitija“ u kojem danas živimo ili kada se uspostavi „vajber komora“ u okviru koje advokati komunicirju porukama i tviterom – znaćete da je neko ugasio svetlo. Prepoznajem da nismo daleko od toga. Nisam spreman da polažem račune na vajber grupama jer ne mislim da su stavovi onih koji su glasni na tim grupama odraz stava većine advokata. Kada se pojavio vajber zvanično sam rekao da će to urušiti advokaturu kakvu svi poznajemo a aktivnost pojedinaca svesti na samopromociju i inflaciju pisanja poruka bez spremnosti da se radi na postizanju konkretnih rezultata Nažalost, danas se sve svelo samo na lajkove. Primećujem da čak i jedan broj kolega koji su članovi organa u komori svoje odluke donosi na osnovu pisanja vajber grupa, kako bi se dopali advokatima ili kako ih advokati ne bi kritikovali po društvenim mrežama. Ne prihvatam sud vajber grupe i ne želim da zauzimam stavove na osnovu pisanja društvenih mreža, a svoj izveštaj o radu podnosim samo ovoj Skupštini, kao u stara dobra vremene.

Što se mene tiče ne treba da me voli niko, dovoljno je da me uvažavaju i prijatelji i neprijatelji. Stvarna podrška nečijem radu meri se brojem glasova na izborima. To je podrška koja je realna a ne virtuelna. Ovo danas što imamo je jedno živo blato u koje svi tonemo. Ne želim da budem na čelu komore u situaciji kada svi to vidimo a ništa povodom toga ne činimo. Samo poruke, poruke, poruke – komentari onih koji sve uočavaju i sve znaju kako bi trebalo ali ne mogu to da ostvare jer im je uvek kriv neko drugi.

Evo, ko želi da radi neka radi, ja sam svoje četiri godine odradio. I funkcija mi nije bitna. Naći ću način da advokaturi doprinesem i sa pozicije člana UO AKS u naredne četiri godine. Biću prvi predsednik koji nakon mandata postaje član UO jer nije bitna funkcije već ono što ste uradili kada ste bili u poziciji da uradite. Ja mislim da sam uradio dovoljno. Zahvaljujem se kolegama iz upravnog odbora na saradnji barem u periodu dok smo bili složni i delovali kao tim. Želim im da uspešno funkcionišu bez mene i da nastave tamo gde smo stali kada smo se koncepcijski razišli.

Predlažem da AK Beograda izađe iz nastale situacije na najbezbolniji način, tako što nakon konstatovanja neopozivih ostavki koje su podneli predsednik, potpredsednik i sekretar UO, kao i četiri člana UO, Skupština doneti odluku kojom zakazuje vanrednu izbornu skupštinu AK Beograda i sprovođenje prevremenih izbora za sve članove organa i nosioce funkcija AK Beogada za mandatni period 2021-2025, i kojom se ovlašćuje Upravni odbor da ovu odluku Skupštine sprovede i da u tehničkom mandatu obavlja funkciju do izbora novih članova organa i nosioca funkcija kako bi se izbegla kriza u funkcionisanju AK Beograda.

PREDSEDNIK
ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA
Jugoslav Tintor, advokat

SKUPŠTINI ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

NEOPOZIVA OSTAVKA
PREDSEDNIKA AK BEOGRADA – ADVOKATA JUGOSLAVA TINTORA

Na osnovu čl.71.st.1.Statuta AK Beograda (Sl.list Grada Beograda br.37/2018) podnosim ostavku na dužnost organu koji me je izabrao – Skupštini Advokatske komore Beograda.

Predlažem Skupštini da na redovnoj sednici dana 05.06.2021.godine konstatuje da mi je prestala funkcija predsednika AK Beograda zbog podnete ostavke.

Na osnovu čl.72.st.1. Statuta AK Beograda (Sl.list Grada Beograda br.37/2018) koristim svoje pravo da obrazložim odluku da podnesem ostavku i to činim na način kako sledi.

Razlog moje ostavke su problemi u radu UO AK Beograd za koje smatram da će dovesti u pitanje normalno funkcionisanje i AK Beograda i AK Srbije u narednom periodu.

1.Kao prvo, na sednici UO AKB koja je održana dana 03.06.2021.godine doneta je odluka da se suspenduje plaćanje članskog doprinosa AK Srbije na period od 6 (šest) meseci.

Ovo je jedna skandalozna odluka kojom se urušava sistem na kojem advokatura počiva. Ovom odlukom advokati Beograda vraćaju se pet godina unazad – u 2016.godinu. Jedini ko je tako nešto uradio u istoriji advokature bio je UO AKB na čelu sa pok.Slobodanom Šoškićem. Protiv njih sam se borio tada, a protiv tekovina njihovog rada sam dužan da se borim sada i da zvonim na uzbunu jer ponovo pojedinci koji su izabrani na funkcije u međusobnim obračunima projektuju svoje lične konflikte na odnose između komora i koriste resurse AK Beograda da bi ucenjivali druge kolege koje su izabrane na funkcije

Kao što ja imam svoje ime i prezime, imaju ga i oni i treba da advokati znaju ko su članovi UO sa kojima sam došao u sukob: Veljko Delibašić, Dragoslav Ljubičanović, Vladimir Prijović, Maja Atanasković, Saša Ivanišević, Đorđe Mara, Miroslav Vasić, Miodrag Rašić i Nenad Ranković. Neka to ostane zapisano i zapamćeno.

Ne želim da budem taoc problematičnih odluka članova UO AKB koji su zbog svojih ličnih obračuna spremni da advokaturu vrate u vreme sukoba i sudskih sporova. Jedan od razloga zbog kojih sam se kandidovao za predsednika komore bio je da stavim tačku na nezakonito postupanje UO AKB koji je 2016.godine doveo AK Srbije do bankrotstva, samo zbog toga što članovi UO AKS nisu mislili kao oni i nisu glasali kako im oni kažu. Danas sam svedok da se istorija ponavlja i da se zbog različitih stavova povodom nekog pitanja ponovo donosi odluka o ukidanju finansiranja članskog doprinosa AK Srbije, pri čemu oni koji donose ovakvu odluku ne osećaju nikakvu odgovornost za ovo što čine.

2.Kao drugo, na sednici UO AKB koja je održana dana 03.06.2021.godine doneta je odluka da se pokrene postupak opoziva četvorici članova UO AKS koji su zauzimali stavove i glasali za odluku da se uđe u pregovore sa Ministarstvom pravde povodom Nacrta zakona o izmenama ZPP-a i to navodno „protivno stavovima većine članova AK Beograda“.

Ko je taj koji zna kakvi su stavovi većine članova AK Beograda bez održane Skupštine. I na osnovu čega skenira stavove većine članova? Na osnovu pisanja po vajber grupama? Advokati Beograda treba da znaju da njihovi predstavnici u AK Srbiji po Statutu AKS imaju slobodan mandat i imaju pravo da misle svojom glavom i da glasaju na način koji je po njihovom mišljenju u najboljem interesu advokature Srbije. Dakle, oni nisu dužni da u organima AKS postupaju prema uputstvima i nalozima UO AKB jer su članove organa i u AKS i u AKB odvojeno birali advokati Beograda kojim se jedino mogu polagati računi. U suprotnom ne bi bilo uopšte potrebe za organima AKS jer bi na neki sastanak mogli doći predsednici osam komora i saopštiti odluke svojih skupština i upravnih odbora.

Dakle, komorski sistem je sa razlogom koncipiran po principu dvostrukog koloseka, kako se ne bi dogodilo da nekih osam ljudi pomisli da su jedino oni pozvani da odluče šta je najbolje za 5.200 advokata, već da postoje i neki drugi izabrani predstavnici koji kao i oni imaju pravo da misle i glasaju po sopstvenoj savesti a ne po njihovom nalogu.

Ispostavilo se da su bili u pravu ovi koji se opozivaju. Ispostavilo se da između stava da se Nacrt zakona povuče u celosti i da povodom tog teksta nema razgovora i stava da se uđe u pregovore sa Ministarstvom pravde povodom Nacrta zakona, ovaj drugi stav ima konkretan rezultat – Sporazum AK Srbije i Ministarstva pravde, dok ovaj prvi stav ima samo rezultat u pokušaju. Ko god je pročitao Sporazum od 04.06.2021.godine zna o čemu govorim. Smatram da smo kao rukovodstvo obavezni prema članstvu da pregovaramo uvek kad je to moguće, kao i da uvek postoji protest sa obustavom rada, ali kao poslednja opcija

Kada sam pitao deo članova UO AKB da li imate osećaj odgovornosti prema advokatima u slučaju da ste doneli pogrešnu odluku ukoliko zbog izostanka pregovora Nacrt postane Zakon znate šta su mi rekli. Mi smo svoju obavezu da kažemo šta mislimo ispunili i ne vidimo za šta bi smo mi bili odgovorni. To je očigledan izostanak strategije i svesti o odgovornosti u uverenju da je samo potrebno reći ono što se advokatima dopada, a ako napravimo pogrešnu procenu sićićemo na trotoar ispred komore i protestovati protiv sebe samih. Možda se advokati neće setiti da smo ustvari mi ti protiv kojih protestvuju
Ja sam taj protiv koga ste protestovali a pregovori sa Ministartvom su moja lična karta i danas podnosim ostavku jer veliki broj kolega smatra da je to „izdaja advokature“. Ja ne smatram da je izdaja i Sporazum smatram istorijskim jer demonstrira snagu komore da povodom određenog važnog pitanja u bileteralnim pregovorima sa državom ostvari uspeh

3.Kao treće, na sednici UO AKB koja je održana dana 03.06.2021.godine nakon raspave sa dr.Veljkom Delibašićem oko toga kome je stalo do funkcije u komori a kome nije, mi smo pred članovima UO zvanično postigli dogovor i pružili ruku jedan drugome da i on i ja danas podnesemo ostavke na funkcije predsednika i potpredsednika, kao i da se na sledećim izborima nećemo kandidovati za ove funkcije, kako bi oneomogućili dalje konflikte u AK Beograda i dalje produbljivanje nastale krize.

Ako sve probleme komore rešava moja ostavka, ja nemam nikakav problem da je podnesem i to činim neopozivo danas pred ovom Skupštinom u nadi da će to pomoći da se odnosi u beogradskoj advokaturi stabilizuju i da ponovo ne uđemo u borbu jednih protiv drugih.

Koliko je nepoverenje ovih devet članova UO AKB prema meni najbolje govori činjenica da su nakon ovog dogovora između mene i Veljka Delibašića koji je zabeležen u tonskom zapisu sednice, nakon pružene ruke i date reči, oni ipak za svaki slučaj doneli odluku da se pokrene postupak izglasavanja nepoverenja zbog nesavesnog rada, jer su se plašili da ću možda slagati Veljka Delibašića i prekršiti reč koju sam dao. Ja svoju reč držim a sa njima ne želim više da učestvujem u radu UO niti da svojim imenom stojim iza problematičnih odluka koje budu donosili u cilju obračuna i urušavanja svega što sam dosada izgradio u protekle četiri godine mandata.

4.Kao četvrto, nisam spreman da stanem iza odluka koje UO bude donosio ubuduće, jer sam uočio da se odluke prethodno dogovaraju u užem krugu članova UO i potom realizuju glasanjem na sednici. Odluke više ne zavise od iznetih argumenata i toka duskusije, već od prethodnog dogovora užeg kruga članova UO čime je komprimitovan dosadašnji način rada. Kod zakazivanja sednica obavljaju se nezvanične prethodne konsultacije između jednog broja članova UO kako bi se uklopio odgovarajući kvorum sa potrebnom većinom za odluke koje se planiraju doneti. Zbog toga potvrda kvoruma za sednicu traje i po 48 sati, a česta je situacija da se ne može obezbediti kvorum jer se centrira da se sednica može održati samo kada su svi iz ove „uže grupe“ prisutni, kako bi imali potrebnu većinu.

Ako je već tako, neka odgovornost za odluke ponesu oni koji takve odluke donose, a ne da se kriju iza odluka kolektivnog organa i zapisnika u kojim je anonimizovano ko je kako glasao. Kada smo doneli odluku da se na sajtu AKB objavljuju svi zapisnici sa sednica UO najveći problem za jedan broj članova UO je bio što će svi advokati znati ko je kako glasao, a neki su čak predlagali da se anonimizuje i ko je kako diskutovao, kao i da se objave samo izreke odluka. Moram reći da sam bio zatečen koliki strah od odgovornosti postoji kod kolega koje sebe smatraju pozvanim da predvode advokaturu Beograda.

5.Problemi u radu UO AKB počeli su kada se otvorilo pitanje kandidovanja za članove VSS i DVT iz reda advokata. Predsednik AKS Viktor Gostiljac je istakao kandidaturu za VSS, ali su se njegovi drugari iz grupe advokata pod nazivom „Pobeda“ naljutili na njega jer ih nije prethodno pitao da li neko od njih želi da bude član ovih visokih tela. Advokatura Beograda treba da zna da je uzrok svih podela i sukoba koji će uslediti – lična ambicija koju prati lični animozitet u situaciji kada ambicija nije ostvarena.

U to vreme interesovanje za članstvo u VSS i DVT ispoljilo je pet članova UO AKB. Nakon odluke UO AKS da za člana VSS predloži Viktora Gostiljca, jedan broj članova UO AKB smatrao je da sam ja značajno doprineo da UO AKS takvu odluku donese i od tada na svaki mogući način opstruišu moj rad i pokušavaju da mene predstave kao uzrok svih problema u radu AK Beograda a da sebe predstave kao opoziciju Upravnom odboru u čijem radu aktivno učestvuju i u kojem su većina – što je krajnje paradoksalno. Jednom rečju, to su ljudi koji nisu ostvarili svoju ambiciju i sada su besni na mene jer smatraju da sam ih ja u tome onemogućio ili su ljuti na mene što ih u tome nisam podržao. Imam pravo da podržim koga ja hoću i da sam procenim kome dajem a kome ne dajem svoju podršku.

Kako su se bližili izbori za predstavnike AKB u skupštini i upravnom odboru AKS, kandidovali su se sa idejom da mesto u UO AKB zamene mestom u UO AKS u naredne četiri godine. Da bi u tome uspeli bila im je potrebna izborna platforma zbog čega su preko noći postali borci protiv „stanja u komori“ kojom su prethodne četiri godine upravljali i trenutno upravljaju. Ovaj preokret u stavovima je izraz nespremnosti da se prihvati odgovornost za celokupne rezultate svog rada i one koji su u protekle četiri godine advokati hvalili i one koje su u protekle četiri godine advokati kritikovali. Jednom rečju, kada radimo nešto dobro tu smo svi mi, a kada je bilo šta loše „tu je Tintor kriv, jer on sve to sam radi a mi nismo informisani i ne znamo ništa o tome“. Nemam problem da stanem iza svih rezultata rada UO AKB i da ih branim pred ovom Skupštinom, ali mi je žao što kolege koje su članovi ovog UO koje sam smatrao za istinske saborce pokušavaju da kroz različite fabrikovane afere komprimituju ne samo moj lični kredibilitet, već i rad i rezultate Upravnog odbora čiji su bili deo.

6.Moj cilj je bio da se uspostavi red u komori i da se saniraju posledice nemilih događaja iz prošlosti. Siguran sam da sam u tome u dobroj meri uspeo. Činjenica da sam sa kolegom Vladimirom Gajićem dogovorio obustavu svih sudskih postupaka i otklanjanje statusnih i finansijskih posledica paralelizma u funkcionisanju komore predstavlja jasno podvučenu crtu u odnosu na vreme kada je ova komora bila podeljena.

Na izborima održanim 08.05.2021.godine advokatura Beograda je bila jedinstvena, a najmasovniji izbori u istoriji advokature koji su sprovedeni bez i jednog prigovora na proceduru i rezultate, mogu da nam svima služe na čast. Umesto da ovo bude jedan novi početak – za dalje korake napred, mi se danas krećemo unazad – u sumnjičenjima, spletkarenju, lažnim aferama i podmetanjima. To nas vraća u vreme iz kojeg smo izašli – u sukob jednih protiv drugih, koji po svaku cenu želim da izbegnem.

Na poslednje tri sednice UO imao sam snažne napade na moj lični kredibilitet ali sam staloženo primio sve udarce i to bez uzvraćanja, jer ako bih uzvratio istom merom ponovo bi se našli u 2010.godini – čitavu deceniju unazad, kada je jedan čovek verovao da je samo on u pravu, nezavisno od toga što tako nije mislila većina kolektivnog organa kojim predsedava. I taj spor nije želeo da reši Skupština advokata na izborima, već se tonulo sve dublje i dublje, korišćenjem prava veta predsednika i generisanjem konflikta

Ja sam pravo veta predsednika komore izbrisao iz Statuta i rekao sebi da ako ikad dođem u situaciju da se suočim s nepoverenjem upravnog odbora kojim predsedavam jedini arbitar može biti Skupština koja nas je sve izabrala. Kada stanemo pred Skupštinu neka advokati Beograda kažu ko treba da ostane a ko da ode. I onda nema više parničenja. Važi princip „vox populi vox dei“ i ko poštuje taj princip nema problem nikada.

Zbog toga ja danas podnosim ostavku na mesto predsednika AK Beograda jer imam problem u radu sa jednim brojem članova UO koji čine većinu i koji su u poziciju da uslovljavaju svoje prisustvo na sednicama i svoje glasanje na sednicama za određenu odluku – na šta ne pristajem jer je to određeni vid trgovine uticajem koji je u radu komore neprihvatljiv

7.Što se tiče političke pozadina ovih događanja mogu samo da je naslutim. Kada o jednom događaju od značaja za advokaturu afirmativno pišu i Nova S i N1 i Informer i Srpski telegraf i Kurir onda tu više nisu čista posla.

Ako režimski tabloid u ime advokature napada Ministarstvo pravde onda ja osećam i sumnjam da je advokatura uvučena u nečije tuđe obračune, kao i da se advokatima manipuliše kao sredstvom pritiska. Upravo je to cilj politike, da ima na prekidaču komoru da odreaguje kada je potrebno. Nema razlike da li se to čini u korist vlasti ili u korist opozicije. Suština je da bi komora to trebala da čini isključivo zarad sebe i u cilju zaštite profesionalnih interesa, a ne da bude stavljena u funkciju dnevne politike zarad osporavanja aktuelnog režima ili možda zarad podrške u međusobnim obračunima različitih struja u okviru aktuelnog režima.

Pokušao sam da u protekle četiri godine očuvam neutralnost AK Beograda od politike oslanjajući se na profesionalne argumente. Kada budete čuli neka saopštenja komore koja ničim ne odudaraju od ambijenta „društvenog rialitija“ u kojem danas živimo ili kada se uspostavi „vajber komora“ u okviru koje advokati komunicirju porukama i tviterom – znaćete da je neko ugasio svetlo. Prepoznajem da nismo daleko od toga. Nisam spreman da polažem račune na vajber grupama jer ne mislim da su stavovi onih koji su glasni na tim grupama odraz stava većine advokata. Kada se pojavio vajber zvanično sam rekao da će to urušiti advokaturu kakvu svi poznajemo a aktivnost pojedinaca svesti na samopromociju i inflaciju pisanja poruka bez spremnosti da se radi na postizanju konkretnih rezultata Nažalost, danas se sve svelo samo na lajkove. Primećujem da čak i jedan broj kolega koji su članovi organa u komori svoje odluke donosi na osnovu pisanja vajber grupa, kako bi se dopali advokatima ili kako ih advokati ne bi kritikovali po društvenim mrežama. Ne prihvatam sud vajber grupe i ne želim da zauzimam stavove na osnovu pisanja društvenih mreža, a svoj izveštaj o radu podnosim samo ovoj Skupštini, kao u stara dobra vremene.

Što se mene tiče ne treba da me voli niko, dovoljno je da me uvažavaju i prijatelji i neprijatelji. Stvarna podrška nečijem radu meri se brojem glasova na izborima. To je podrška koja je realna a ne virtuelna. Ovo danas što imamo je jedno živo blato u koje svi tonemo. Ne želim da budem na čelu komore u situaciji kada svi to vidimo a ništa povodom toga ne činimo. Samo poruke, poruke, poruke – komentari onih koji sve uočavaju i sve znaju kako bi trebalo ali ne mogu to da ostvare jer im je uvek kriv neko drugi.

Evo, ko želi da radi neka radi, ja sam svoje četiri godine odradio. I funkcija mi nije bitna. Naći ću način da advokaturi doprinesem i sa pozicije člana UO AKS u naredne četiri godine. Biću prvi predsednik koji nakon mandata postaje član UO jer nije bitna funkcije već ono što ste uradili kada ste bili u poziciji da uradite. Ja mislim da sam uradio dovoljno. Zahvaljujem se kolegama iz upravnog odbora na saradnji barem u periodu dok smo bili složni i delovali kao tim. Želim im da uspešno funkcionišu bez mene i da nastave tamo gde smo stali kada smo se koncepcijski razišli.

Predlažem da AK Beograda izađe iz nastale situacije na najbezbolniji način, tako što nakon konstatovanja neopozivih ostavki koje su podneli predsednik, potpredsednik i sekretar UO, kao i četiri člana UO, Skupština doneti odluku kojom zakazuje vanrednu izbornu skupštinu AK Beograda i sprovođenje prevremenih izbora za sve članove organa i nosioce funkcija AK Beogada za mandatni period 2021-2025, i kojom se ovlašćuje Upravni odbor da ovu odluku Skupštine sprovede i da u tehničkom mandatu obavlja funkciju do izbora novih članova organa i nosioca funkcija kako bi se izbegla kriza u funkcionisanju AK Beograda.

PREDSEDNIK
ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA
Jugoslav Tintor, advokat

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *