Category: Stavovi i mišljenja

O pravu advokata na štrajk i o odnosu advokatska komora – advokat

O PRAVU ADVOKATA NA ŠTRAJK

I

O ODNOSU ADVOKATSKA KOMORA – ADVOKAT

 

–       Uvod

 

Imajući u vidu poslednju deceniju kada se advokatski esnaf kojem i sam pripadam olako ,,lati“ moćnog oružija koje poseduje i proglasi štrajk kojim parališe čitavu jednu granu vlasti, te nakon poslednjeg štrajka i očiglednog nepostojanja bilo kakvog međusobnog poštovanja i sadejstva između Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda, odnosno, očiglednom ratu predstavnika komora pri čemu se advokati tretiraju kao da su dresirani, smatram da bi svaki advokat trebalo da sebi postavi neka pitanja i da da odgovore na ta pitanja.

 

Dva su pitanja suštinska. Prvo pitanje je ima li uopšte pravo advokatura na štrajk i to posmatrano kako sa stanovišta pozitivnih propisa tako i sa stanovišta pravičnosti? Drugo pitanje je ima li bilo koja advokatska komora pravo da nametne ponašanje advokatu izuzev u slučajevima kada komora brani ugled i dostojanstvo advokature od nepropisnog delovanja samog advokata?

O PRAVU ADVOKATA NA ŠTRAJK I O ODNOSU ADVOKATSKA KOMORA - ADVOKAT   -       Uvod -   Imajući u vidu poslednju...

Pročitaj više »